Chính sách riêng tư

Cửa hàng quần áo thời trang Pantt Store

1. Mục đích

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách Pantt Store thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

2. Phạm vi

Chính sách này áp dụng cho tất cả các thông tin cá nhân mà Pantt Store thu thập từ khách hàng thông qua các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của mình.

3. Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân là bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để nhận dạng, liên hệ hoặc xác định một cá nhân cụ thể. Thông tin cá nhân mà Pantt Store có thể thu thập từ khách hàng bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán.
 • Thông tin về việc mua hàng và sử dụng sản phẩm của Pantt Store.
 • Thông tin về hoạt động của khách hàng trên trang web và ứng dụng của Pantt Store.

4. Cách thức thu thập thông tin

Pantt Store có thể thu thập thông tin cá nhân của khách hàng theo các cách sau:

 • Khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc tạo đơn hàng trên trang web hoặc ứng dụng của Pantt Store
 • Khi khách hàng tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc khảo sát của Pantt Store.
 • Khi khách hàng tương tác với Pantt Store trên các nền tảng mạng xã hội.
 • Khi khách hàng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Pantt Store.

5. Cách thức sử dụng thông tin

Pantt Store sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của Pantt Store.
 • Xử lý đơn hàng và thanh toán.
 • Liên hệ với khách hàng để giải đáp thắc mắc hoặc cung cấp thông tin.
 • Tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web và ứng dụng của Pantt Store.
 • Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng cáo.

6. Bảo mật thông tin

Pantt Store cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Pantt Store sử dụng các biện pháp bảo mật an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi sự truy cập trái phép, sử dụng trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

7. Quyền của khách hàng

Khách hàng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập: Khách hàng có quyền yêu cầu Pantt Store cung cấp thông tin về thông tin cá nhân mà Pantt Store đang lưu giữ.
 • Quyền chỉnh sửa: Khách hàng có quyền yêu cầu Pantt Store chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: Khách hàng có quyền yêu cầu Pantt Store xóa thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý: Khách hàng có quyền yêu cầu Pantt Store hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền khiếu nại: Khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý có thẩm quyền nếu Pantt Store vi phạm các quy định về bảo vệ quyền riêng tư.

8. Cách thức liên hệ

Nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Pantt Store theo thông tin sau:

 • Địa chỉ: 200 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM
 • Số điện thoại: +84 707781098
 • Email: panttstore@gmail.com